குறைந்த சர்க்கரை உள்ளடக்கம் கொண்ட பழங்கள்

Author - Mona Pachake

எலுமிச்சை

ராஸ்பெர்ரி.

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்.

ப்ளாக்பெர்ரி

கிவிஸ்.

திராட்சைப்பழம்.

அவகேடோ.

மேலும் அறிய