இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும் பழங்கள்

ஆப்பிள்கள்.

பாதாமி பழம்

அவகோடா

வாழைப்பழங்கள்.

அவுரிநெல்லிகள்.

செர்ரிஸ்.