இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

கிவி

தர்பூசணி

மாங்கனி

பப்பாளி

அன்னாசி

ஸ்ட்ராபெர்ரி

புளுபெர்ரி