கர்ப்ப காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

ஆரஞ்சு.

மாங்காய்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

எலுமிச்சை.

வாழைப்பழங்கள்.

பெர்ரி.

ஆப்பிள்கள்.