எடை அதிகரிக்க சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

வாழைப்பழங்கள்

அவகோடா

மாம்பழம்

பாதாமி பழம்

அத்திப்பழம்

திராட்சை