வலுவான எலும்புகளுக்கு கோடையில் சாப்பிட வேண்டிய பழங்கள்

ஆப்பிள்

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

பப்பாளி

அன்னாசி

தக்காளி

வாழை