உங்கள் பிளேட்லெட் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க பழங்கள்

Author - Mona Pachake

கிவி

பப்பாளி

மாதுளை

ஆரஞ்சு

எலுமிச்சை

திராட்சைப்பழம்

ஆம்லா