இந்த கோடையில் உங்களை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க பழங்கள்

மாங்கனி

தர்பூசணி

ஸ்ட்ராபெர்ரி

அன்னாசி

ஆப்பிள்

பப்பாளி

ஆரஞ்சு