மலச்சிக்கலை குறைக்கும் பழங்கள்

பேரிக்காய்

கிவி

அத்திப்பழம்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

ஆப்பிள்

கொடிமுந்திரி