அதிக சர்க்கரை உள்ளடக்கம் கொண்ட பழங்கள்

Author - Mona Pachake

மாம்பழம்

திராட்சை

செர்ரி.

பேரிக்காய்.

தர்பூசணி.

வாழை.

அவகேடோ.

மேலும் அறிய