குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்ட பழங்கள்

Author - Mona Pachake

செர்ரிஸ்

திராட்சைப்பழம்

ஆப்ரிகாட்ஸ்

பேரிக்காய்

ஆப்பிள்கள்

பிளம்ஸ்

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

பீச்

மேலும் அறிய