காலை நடைப்பயணத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

இதய நோய், பக்கவாதம், நீரிழிவு நோய் மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

உங்கள் மனதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.

நினைவகத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் டிமென்ஷியா அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

உங்கள் மன மற்றும் உணர்ச்சி ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

எடை அதிகரிப்பைத் தடுக்கிறது.