தூக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Author - Mona Pachake

எடையை பராமரிக்க அல்லது குறைக்க உதவலாம்

செறிவு மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்த முடியும்

தடகள செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும்

உங்கள் இதயத்தை பலப்படுத்தலாம்

உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

ஆரோக்கியமான நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை ஆதரிக்கிறது

மேலும் அறிய