தூங்கும் முன் நல்ல பழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் படுக்கையறைக்கு வெளியே மின்னணு சாதனங்களை வைத்திருங்கள்

உறங்குவதற்கு அலாரத்தை அமைக்கவும்

லேசான இரவு உணவு சாப்பிடுங்கள்

மூலிகை தேநீர் குடிக்கவும்

முழு குடும்பத்திற்கும் தூக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.

தியானம் செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள்

உங்கள் புத்தகங்களைப் படிக்கவும் அல்லது உங்கள் பத்திரிகையை எழுதவும்

மேலும் அறிய