உங்கள் ஸ்டாமினாவை அதிகரிக்க உதவும் பழக்கவழக்கங்கள்

Feb 21, 2023

Mona Pachake

உடற்பயிற்சி.

யோகா

தியானம்.

இசை கேட்பது.

காஃபின் உட்கொள்ளல்

ஜாகிங் அல்லது நடைபயிற்சி

நிறைய தண்ணீர் குடிப்பது