நல்ல தூக்கத்திற்கு மாலையில் தவிர்க்க வேண்டிய பழக்கங்கள்

Dec 21, 2022

Mona Pachake

உறங்கும் நேரத்துக்கு மிக அருகில் சாப்பிடுவது.

உங்கள் உடல் ஒரு பெரிய உணவை செரிக்கிறது என்றால், நீங்கள் ஓய்வெடுக்கவும் தூங்கவும் கடினமாக இருக்கலாம்.

மாலை நேரங்களில் தூங்குதல்.

தாமதமாக காபி குடிப்பது.

படுக்கையில் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களை  பயன்படுத்துதல்.

படுக்கைக்கு முன் உடற்பயிற்சி.