மூட்டு வலியைக் குறைக்க உதவும் குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

உடற்பயிற்சி

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

மூட்டு வலிக்கு வெப்பத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

வெவ்வேறு தியானத்தை முயற்சிக்கவும்

தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

அக்குபஞ்சர்

மேலும் அறிய