நீரிழிவு நோயின் அபாயகரமான விளைவுகள்

Author - Mona Pachake

பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்து

தீவிர தாகம்

பலவீனமான சிறுநீர்ப்பை

கண்புரை மற்றும் கிளௌகோமா

இதய நோய்கள் ஆபத்து

சோர்வு மற்றும் ஆற்றல் இல்லாமை

உயர் இரத்த அழுத்தம்