தைராய்டு நோயை குணப்படுத்தும் உணவுகள்

Author - Mona Pachake

தயிர்

பழங்கள்: ஆப்பிள்கள், பேரிக்காய் மற்றும் சிட்ரஸ்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

பருப்பு வகைகள் மற்றும் பீன்ஸ்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

முழு தானியங்கள்

அவோகேடோ

மேலும் அறிய