அக்குபிரஷரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

விரைவாக மீட்க உதவுகிறது

வலியிலிருந்து விடுவிக்கிறது

உங்களை அமைதியாக்கும்

உங்கள் சருமத்தை டோன் செய்கிறது

சரியான இரத்த ஓட்டத்தை ஊக்குவிக்கிறது

ஒரே நேரத்தில் மனதுக்கும் உடலுக்கும் உதவுகிறது