சைக்கிள் ஓட்டுங்க பாஸ்  !!

எடை மேலாண்மை

கால் வலிமை

இது ஆரம்பநிலைக்கு நல்லது

மன ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

இது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ முடியும்

உங்கள் காலைப்பொழுதில் இது ஒரு நல்ல ஆரம்பம்

இது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது