பிராணாயாமம் செய்வதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

நினைவாற்றலை அதிகரிக்கிறது.

உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.

அறிவாற்றல் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது.

சிகரெட் ஆசையை குறைக்கிறது.

மேலும் அறிய