சர்வாங்காசனம் செய்வதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.

இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

நரம்பு மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

செரிமான பிரச்சனைகளுக்கு உதவுகிறது.

தசை நெகிழ்வு மற்றும் வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

தைராய்டு சுரப்பியின் செயல்பாட்டை சமநிலைப்படுத்துகிறது.

ஜலதோஷத்தில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது.

மேலும் அறிய