அதிகாலை சூரிய ஒளியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Feb 28, 2023

Mona Pachake

உங்கள் மனநிலையை உயர்த்துகிறது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

மனநல நிலைமைகளின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

வளர்சிதை மாற்ற நோய்க்குறியின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

வலுவான எலும்புகளை ஊக்குவிக்கிறது