உங்கள் அந்தரங்கப் பகுதிகளில் சொறி ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க இதை பயன்படுத்துங்கள்

Author - Mona Pachake

சமையல் சோடா

தயிர்

பருத்தி உள்ளாடைகள்

புரோபயாடிக் சப்ளிமெண்ட்ஸ்

தேங்காய் எண்ணெய்

பூஞ்சை காளான் கிரீம்

சுகாதாரம் மிகவும் முக்கியமானது

மேலும் அறிய