குழுக்களாக உடற்பயிற்சி செய்வதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Jan 05, 2023

Mona Pachake

ஊக்கத்தை கொடுக்கும்

தனியாக செய்வதை விட இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது

நீங்கள் பல்வேறு திறன்களைக் கொண்டவர்களால் சூழப்பட்டிருப்பீர்கள்

இது பல்வேறு பயிற்சிகளை முயற்சிக்க உங்களை ஊக்குவிக்கும்

புதிய நபர்களை சந்திப்பீர்கள்

சமநிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்த உதவுகிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது