தாவர அடிப்படையிலான உணவைப் பின்பற்றுவதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

நீரிழிவு அபாயத்தை குறைக்கிறது

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

டிமென்ஷியா அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

சிறந்த செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

மேலும் அறிய