சரிவிகித உணவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Apr 12, 2023

Mona Pachake

நீண்ட காலம் வாழ உதவுகிறது.

தோல், பற்கள் மற்றும் கண்களை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது.

தசைகளை வலுவாக்குகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது.

எலும்புகளை வலுவாக்கும்.

இதய நோய், வகை 2 நீரிழிவு மற்றும் சில புற்றுநோய்களின்அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

செரிமான அமைப்பின் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது.