சிரிப்பதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

மன அழுத்த ஹார்மோன் அளவைக் குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு உதவுகிறது

மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளியே வர உதவுகிறது