சிரிப்பும் ஒரு வகை யோகாதான் ...

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

இது ஒரு சிறந்த ஏரோபிக் உடற்பயிற்சி.

இது ஆக்ஸிஜன் உட்கொள்ளலை அதிகரிக்கிறது.

இது உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது.

அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

உங்கள் சுவாச அமைப்பை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் இதயத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.