உங்க இதயம் நலமா... இசை கேளுங்க!

இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

இது மனநிலையை உயர்த்துகிறது.

இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது.

இது நினைவுகளைத் தூண்டுகிறது

இது குறைவாக சாப்பிட உதவுகிறது

இது மனச்சோர்வின் அறிகுறிகளை நீக்குகிறது

இது வலியை எளிதாக்குகிறது