ப்ரோட்டின் சாப்பிடுங்க மக்களே  !!

பசியின்மை மற்றும் பசியின் அளவைக் குறைக்கிறது.

வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் எலும்புகளுக்கு நல்லது.

இரவு நேர சிற்றுண்டிக்கான ஆசையை குறைக்கிறது.

கொழுப்பை எரிப்பதை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

எடை இழப்பை பராமரிக்க உதவுகிறது.

ஆரோக்கியமான சிறுநீரகங்களுக்கு உதவுகிறது.