Scribbled Underline
Scribbled Underline

பாட்டு பாடுங்கள்...

Scribbled Underline
Scribbled Underline

மன அழுத்தத்தை போக்குகிறது.

Scribbled Underline
Scribbled Underline

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தூண்டுகிறது.

Scribbled Underline
Scribbled Underline

வலியைத் தாங்க உதவுகிறது

Scribbled Underline
Scribbled Underline

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.

Scribbled Underline
Scribbled Underline

சொந்தம் மற்றும் இணைப்பு உணர்வை உருவாக்குகிறது.

Scribbled Underline
Scribbled Underline

டிமென்ஷியா உள்ளவர்களுக்கு நினைவாற்றலை அதிகரிக்கிறது.

Scribbled Underline
Scribbled Underline

துயரத்தின் போது ஊக்குவிக்கிறது