சீக்கிரம் தூங்குவதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது

நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது

எடை அதிகரிப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

உங்களுக்கு அதிக ஆற்றலை அளிக்கிறது

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது