சூரிய நமஸ்காரத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது.

தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளை பலப்படுத்துகிறது.

நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது.

செரிமான அமைப்பு சிறப்பாக செயல்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

தூக்கமின்மையை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.

வழக்கமான மாதவிடாய் சுழற்சியை உறுதி செய்கிறது.