தினமும் காலையில் நடைப்பயிற்சி செய்வதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

இதய நோய், பக்கவாதம், நீரிழிவு நோய் மற்றும் சில வகையான புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

உங்கள் மனதை தெளிவுபடுத்துகிறது.

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது.

நினைவகத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் டிமென்ஷியா அபாயத்தை குறைக்கிறது.

உங்கள் மன மற்றும் உணர்ச்சி ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது.

எடை அதிகரிப்பைத் தடுக்கிறது.