காலையில் கொஞ்சம் நடங்க...

இருதயம் மற்றும் நுரையீரலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும்

பக்கவாதம் ஏற்படும் ஆபத்து குறையும்

உயர் இரத்த அழுத்தம், அதிக கொழுப்பு, மூட்டு மற்றும் தசை வலி அல்லது விறைப்பு மற்றும் நீரிழிவு போன்ற நிலைமைகளின் அபாயம் குறையும்

வலுவான எலும்புகள்

தசை வலிமை

குறைக்கப்பட்ட உடல் கொழுப்பு.