பெண்களுக்கு யோகாவின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Sep 05, 2022

Mona Pachake

வலிமை, சமநிலை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

முதுகு வலி நிவாரணத்திற்கு உதவுகிறது.

கீல்வாதம் அறிகுறிகளை எளிதாக்கலாம்.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மைகள்.

நன்றாக தூங்க உதவுகிறது.

மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுகிறது