தூக்கமின்மையால் உடல்நலக் கேடுகள்

Author - Mona Pachake

தூக்கமின்மை விபத்துகளை ஏற்படுத்துகிறது

தூக்கமின்மை உங்களை ஊமையாக்குகிறது

தூக்கமின்மை கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்

உயர் இரத்த அழுத்தம்

பக்கவாதம்

நீரிழிவு நோய்

தூக்கமின்மை உங்கள் சருமத்தை வயதாக்குகிறது

மேலும் அறிய