காஃபின் அதிகமாக உட்கொள்வதால் ஏற்படும் உடல்நலக் கேடுகள்

Author - Mona Pachake

கவலை

தூக்கமின்மை

செரிமான பிரச்சினைகள்

தசை முறிவு

போதை

உயர் இரத்த அழுத்தம்

நீரிழப்பு