நீண்ட நேரம் உட்காருவதால் உடல்நலக் கேடு

Author - Mona Pachake

இது உங்கள் இதயத்தை காயப்படுத்துகிறது

இது உங்கள் வாழ்க்கையை குறைக்கலாம்

இது நீரிழிவு அபாயத்தை அதிகரிக்கலாம்

நீங்கள் எடை கூடுவீர்கள்

உங்கள் கவலை அதிகரிக்கலாம்

இது உங்கள் முதுகை சிதைக்கிறது

இது வெரிகோஸ் வெயின்களுக்கு வழிவகுக்கிறது

மேலும் அறிய