வழக்கமான உடற்பயிற்சிகளால் ஏற்படும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் குறையும்

Jun 01, 2023

Mona Pachake

உடல் பருமன்

வகை 2 நீரிழிவு

இதய நோய்கள்

பல வகையான புற்றுநோய்

மனச்சோர்வு மற்றும் பதட்டம்

டிமென்ஷியா.

பி சி ஓ டி