அதிக காஃபின் உட்கொள்வதால் உடல்நல அபாயங்கள்

Author - Mona Pachake

அமைதியின்மை மற்றும் நடுக்கம்.

தூக்கமின்மை.

தலைவலி.

மயக்கம்.

வேகமான இதயத் துடிப்பு.

நீரிழப்பு.

கவலை.

மேலும் அறிய