உங்கள் உடலை நச்சுத்தன்மையாக்க ஆரோக்கிய குறிப்புகள்

Jan 27, 2023

Mona Pachake

மது அருந்துவதை குறைக்கிறது

தூக்கத்தின் தரம் மிகவும் முக்கியமானது

நிறைய தண்ணீர் குடி

சர்க்கரை மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உட்கொள்வதைக் குறைக்கவும்

ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்

ப்ரீபயாடிக்குகள் அதிகம் உள்ள உணவுகளை உண்ணுங்கள்

உங்கள் உப்பு உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்