இயற்கையாகவே கொழுப்பைக் குறைக்கும் ஆரோக்கியமான பானங்கள்

Author - Mona Pachake

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

சோயா பானங்கள்.

ஓட்ஸ் பானங்கள்.

தக்காளி சாறு.

பெர்ரி ஸ்மூத்திகள்.

ஸ்டெரால்கள் மற்றும் ஸ்டானால்கள் கொண்ட பானங்கள்.

கோகோ பானங்கள்.

மேலும் அறிய