குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆரோக்கியமான பானங்கள்

கொம்புச்சா.

இஞ்சி டீ.

லெமன்கிராஸ் டீ.

மிளகுக்கீரை தேநீர்.

பெருஞ்சீரகம் தேநீர்.

கொட்டைவடி நீர்.

தண்ணீர்.