ஆரோக்கியமான மாலை சிற்றுண்டி

பூசணி விதைகள்

வேர்க்கடலை

முளைகள்

சோளம்

உலர் பழங்கள்

ஆப்பிள்