தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

வெண்ணெய் பழங்கள்

ஓட்ஸ்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்

காளான்கள்

பச்சை காய்கறிகள்

மஞ்சள்