பாலூட்டும் தாய்க்கு ஆரோக்கியமான உணவுகள்

வெண்ணெய்

ஓட்ஸ்

விதைகள்

பீன்ஸ் மற்றும் பருப்பு வகைகள்

காளான்

பச்சை காய்கறிகள்

மஞ்சள்