நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்றும் மனநிலையை மேம்படுத்த உணவுகள்

புளுபெர்ரி

ஆவகோடா

பழுப்பு அரிசி

மஞ்சள்

சாக்லேட்

பச்சை காய்கறிகள்

பாதாம்